Církev československá husitská
Náboženská obec Praha 8 - Kobylisy
Ďáblická 75, 182 00 Praha 8 - Ďáblice čp. 80Současnost náboženské obce CČSH Kobylisy
Od roku 1948, kdy bratr Červenka ve svém domě ve Zdibské ulici 16 vybudoval malou modlitebnu, se tam naše náboženská obec scházela tak, jak je popsáno v historii. Po jeho smrti byla majitelkou domu jeho dcera Drahoslava Preislerová, která byla i naší varhanicí a léta držela nájemné na takové výši, že jsme ho mohli z našich příjmů hradit. Pak však ze zdravotních důvodů předala dům dceři své zemřelé sestry a svému synovi. Ti ještě několik let udržovali nájemné ve výši pro nás přijatelné, ale v loňském roce se rozhodli, že pokud nebudeme platit nájemné několikanásobně vyšší, dostaneme výpověď. Tu jsme pak dostali v listopadu s termínem do 28.2.2018. Během těch tří měsíců bylo nutno vyklidit vše, co bylo v modlitebně a kanceláři uloženo a současně hledat, kde se budeme scházet po vystěhování. Bohužel všechny prostory, o které jsme se zajímali, byly nad naše finanční možnosti Pomohly nám dvě náboženské obce. NO Praha 8 - Ďáblice měla dosud bohoslužby každou druhou neděli a pokud tam v mezidobí bude mít bohoslužby NO Kobylisy, bude Ďáblický sbor každou neděli přístupný jak pro Ďáblické věřící, tak po nás z Kobylis. V Ďáblicích však není dost prostoru, kam by bylo možno umístit všechny věci, které jsme používali ve Zdibské a v tom nám vyšla vstříc NO Smíchov. Tam jsme, snad dočasně, majetek Kobyliské NO umístili. Skoro celou tu velikou práci se stěhováním provedla sestra farářka Přibylová se svým manželem, protože naprostá většina aktivních členů NO je již v seniorském věku. Věříme, že vše, co se děje, je rozhodnutí Pána a jen na něm záleží, co bude dál.

Zpracováno 21.3.2018